Informace o navýšení ceny přepravného

Upozornění

Jelikož společnost Geis Parcel CZ s platností od 1.10.2017 navýšila ceny vnitrostátní balíkové přepravy o 8,6%, upozorňujeme zákazníky, že se tato skutečnost bohužel nutně odrazí v přefakturaci přepravného.